Prohlášení Iniciativy k implementační novele

ÚVOD / NOVINKY / Prohlášení Iniciativy k implementační novele

Vážení přátelé, kolegové,

na základě usnesení odstupující vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 dostalo Ministerstvo vnitra za úkol implementovat Směrnici do návrhu zákona. V případě úspěchu žaloby u ES, nebo omezení dopadu směrnice jiným způsobem, bude snad možné proces novelizace přerušit. Pracovníci MVČR tedy neměli prakticky žádný manévrovací prostor pro neimplementování směrnice nebo jejích částí. Je ale dlužno podotknout, že návrh neobsahuje nic nad rámec požadavků směrnice.

Nesouhlasíme se záměry ani obsahem Směrnice a její implementaci považujeme věcně za neúčelnou a zatěžující jak občany tak státní správu zbytečnou administrativou, jež je zejména v případě dopadů do oblasti vojensko-historických z hlediska tvrzeného účelu pochybná až absurdní.

Současně se však pohybujeme v mantinelech právního státu a na situaci je třeba reagovat tak, abychom dosáhli maxima možného – tj. v nejvyšší možné míře zachovali dnes platný stav věcí, což jako zástupci odborné veřejnosti činíme. Jsme součástí připomínkového řízení a poskytovatelem analýz dopadů v rámci naší problematiky. Zachování principů stávající úpravy bylo a zůstává naší snahou od začátku diskuse s Ministerstvem vnitra.

Z celkového pohledu se problematika návrhu zákona opět bude přesouvat z úřední do politické úrovně. Samotný návrh nyní projde zkráceným desetidenním připomínkovým řízením, kde se budou vyjadřovat jednotlivé resorty a taktéž zástupci odborné veřejnosti.

Změny v rozporu se směrnicí jsou tedy, zjednodušeně řečeno, možné až politicky, například na půdě Poslanecké sněmovny, což bude opět úkol pro nás všechny. Bude nadále třeba oslovovat jednotlivé politiky, strany, kluby, výbory, vysvětlovat jim naši problematiku a snažit se, aby byly negativní dopady na náš koníček a pro mnohé i životní náplň žádné, nebo alespoň minimální.

Věnujeme se přirozeně primárně těm oblastem implementace, které se dotýkají reenactmentu a vojenské historie. Současně podporujeme postoj LEXu a dalších partnerů (Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU a Českomoravská myslivecká jednota) ve vztahu k celkové problematice Směrnice a její implementace.

Za Iniciativu spolků vojenské historie ČR,

Martin Šavel, Jakub Samek, Roman Urbani

www.historienezabije.cz

 

Odkazy:

Platné znění zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNASYG5KPZ

 

Kompletní materiál

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNASYAHMCM

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32017L0853